top of page
IMG_3830[1].JPG

Z mých dlaní do vašich. nádoba pro vše. úsměv nad šálkem čaje. něha. a váš vlastní vklad. zapojení se do života předmětu. procítění okamžiku, zkoumání povrchu a tvaru. váš tvůrčí proces se propojuje s mým. z mých dlaní - do vašich.

My Palms to Yours. a vessel for all purposes. a gentle smile over a cup of tea. a caress. and your own imput. an intimate interaction with the life of an object. experiencing the moment of searching through the vocabulary of surface and shape. your creative process unites with mine. from my palms - to yours.

bottom of page