top of page

Obejmutí Prázdnoty

ovoid. prvopočátek. objímání prázdna. na jednom bodě. haptické ticho. výzva k doteku, k navázání. od jádra k povrchu, který do sebe pojme okamžik. krajinu. horizont. oblaka.

Embracing The Void

ovoid. the very beginning. embracing emptiness. one single point. haptic silence. a plea to touch, to connect. from the utter core to the surface, a space that captures a moment. a landscape. a horizon. clouds floating through the sky.

bottom of page