top of page

"Barvu, světlo a tvar chápu jako jednotu, jako tři tváře téhož, jde jen o to, která "vlastnost" právě převažuje. Není ale možné z této trojice něco zcela osamostatnit."


"I understand colour, light and shape as unity, as multiple faces of the same, the only important question is which one dominates at the time. However, it is impossible to isolate either of the three."
                                                                 

Václav Boštík

bottom of page