top of page

Hledání Stability

ne-stabilita. bod dotyku. zakřiknutý pohyb kyvadla. horoucí slitina balancující na hranici bytí. zimní krajina pučící zrezavělými květy. vzpínání. óda na lehkost. siluety kapradin tonoucí v mlze. příběh jinovatky. kaligrafie náhody.

Searching For Balance

un-stability. a point of contact. the shy silence in between the movements of a pendulum. a scathing alloy balancing on the verge of becoming. a winter landscape, adorned by buds of rusting flowers. yearning upwards. an ode to lightness. tender silhouettes of ferns emerging from the mist. the story of frost on a glass windowpane. a caligraphy of chance.

bottom of page