top of page
IMG_3800.JPG

misky a talíře (tvorba zrozena v corona virové karanténě, v době nucené izolace života v závorce). každý den, jedna miska. otisk dlaní. z jednoho bodu. hra. radost. volná kombinace Vaší volbou

bowls and plates (creation born in the corona viral quarantine, at a time of forced isolation of life in parentheses). every day, one bowl. palmprint. from one point. game. joy. free combination of your choice

bottom of page